GUANGZHOU FUDE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
E-Mail casun4@casun.mobi TELEFON 86--13539447986